ZATERDAG 16 MAART 2019: ZEER BELANGRIJKE LEDENVERGADERING

16 februari 2019


ZATERDAG 16 MAART AS. VANAF 16.00 UUR houden we onze jaarlijkse ledenvergadering.
Dit jaar is dat een cruciale. We moeten in het belang van onze vereniging samen belang-
rijke beslissingen nemen en concrete acties inzetten. Daar hebben we iedereen bij nodig.
Ik vraag je dan ook dringend om, als het maar enigszins kan, de middag vrij te houden 
en aanwezig te zijn. 

In de bestuursvergadering van woensdag 27 februari maken we als bestuur de definitieve
agenda. Die zal er iets anders uitzien dan de afgelopen jaren. We brengen je daarna zo 
snel mogelijk op de hoogte. 

Dus, meld je alleen af als je echt niet kunt. We rekenen op iedereen. Competitiespelers,
recreanten, organisatoren, commissieleden, vrijwilligers, ouders van jeugdleden, dona-
teurs, sponsoren en andere betrokkenen…… denk, praat en doe mee!

Erik van Vliet

Nieuwscategorieën