Bestuur en commissies

Onze vereniging kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en uit de voorzitters van de Technische-, de Jeugd commissies en de Coordinatoren Kantine/Parkbeheer en Sponsors/ P.R./Nieuwe leden. Zij komen meestal in de eerste week van elke maand bijeen. Zijn er zaken waarvan u denkt dat zij de aandacht van het bestuur verdienen, aarzel niet en neem contact op met een van de bestuursleden. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden, uiterlijk voor 1 februari van het komende jaar.

 
Naam Functie Telefoon E-mail
Erik van Vliet Voorzitter 06-25051971 e-mail
Janine Stramrood Secretaris 0224-581392 e-mail
Dennis Ros Penningmeester 06-12836125 e-mail
Janneke Vink Jeugdcommissie 06-51548831 e-mail
Jan Schagen Kantine/Parkbeheer