Nieuwsbrief maart 2020

13 maart 2020


Callantsoog, 13 maart 2020  

Beste Oghers,

De ledenvergadering van 8 februari is inmiddels achter de rug en een nieuw zomerseizoen is aanstaande. In deze nieuwsbrief laten we  je o.a. weten welke beslissingen we genomen hebben en wat de komende acties zijn.

Deze nieuwsbrief gaat over:

 • Aandacht voor Tennis met een kennis (zaterdag 28 maart)
 • Terugblik algemene ledenvergadering van 8 februari 2020 (de kantine, nieuwe taakgroepen, LED verlichting, de Club van 100, sponsoring);
 • EXTRA bijzondere ledenvergadering op vrijdag 27 maart;
 • Kortingsactie grastoernooi van Rosmalen (Libéma Open 2020);
 • Jantje Beton collecte;
 • Bestuursvergaderingen.

Tennis met een kennis

Zowel in de Omroeper als via mail- en appberichten heb je al kennis kunnen nemen van het ‘Tennis met een kennis' evenement van zaterdag 28 maart. Met ‘Tennis met een kennis' doen we weer ons uiterste best om nieuwe leden te trekken. Daar hebben we uiteraard de inzet en het enthousiasme van de huidige leden hard nodig. Dat geldt voor zowel senior- als juniorleden. Doe nog even je best om, als je in de gelegenheid bent, te komen en iemand mee te nemen. Mocht je zelf niet kunnen maar wel mensen in je omgeving hebben die mee zouden willen doen, schroom dan niet om die te benaderen en uit te nodigen. Neem dan even contact op met de organisatie (Ron Wijker, Henk Makkreel of Sytse Strampel).

Terugblik ledenvergadering

We begonnen de vergadering met het stilstaan bij het overlijden van Sabine. Wat zullen we haar missen. Wij van het bestuur zijn dankbaar dat een trouwe groep leden haar tot het laatst heeft bijgestaan.  

Tijdens de vergadering hebben we verder afscheid genomen van Reinder als penningmeester. Dat was toch wel even een markant moment, waar we, naar ik hoop, op gepaste wijze aandacht aan hebben besteed. Gelukkig blijft hij zeker nog lang actief voor de vereniging.

Zoals we ook al meldden in de vorige nieuwsbrief is Derek gestopt als wedstrijdleider Oghe Toe. Ook dat hebben we niet ongemerkt voorbij laten gaan.  

De verdere verslagen van de vergadering kunnen jullie binnenkort tegemoet zien. We melden hier vast de belangrijkste punten:

Financieel

Het ziet er voorzichtig naar uit dat we komend jaar weer in de zwarte cijfers komen. Dat is zeer verheugend. Alle acties rond organisatie, evenementen en kantine beginnen vruchten af te werpen. Maar we zijn er nog niet. Zie ook hieronder over de LED verlichting en de Club van 100.

Taakgroepen

Er zijn, naast de bestaande commissies, taakgroepen samengesteld die zich expliciet bezighouden met de sponsoring en de promotie rond het trekken van toeristen. We houden jullie van de voortgang op de hoogte. Wil je een bijdrage leveren…graag!

De Kantine

De kantineomzet is in 2019 aanzienlijk gestegen. Dat is heel mooi. De kantinebezetting vroeg nog wel aandacht. Dat hebben we uitgebreid besproken en er zijn de volgende zaken uitgekomen:

1)      De kantinecommissie is verrijkt met Ingeborg Kramer, die de organisatie van de kantinebezetting tijdens de finaleweekends van de open toernooien voor haar rekening neemt. Ze is  enthousiast begonnen en heeft de bezetting al rond. Daarnaast heeft Margriet Vethman zich aangemeld om de hapjes tijdens de toernooien te verzorgen. Een superfijn aanbod dat we met beide handen aangrijpen. Henk Makkreel verzorgt  de verdere (vooral digitale) invulling van de bardiensten. Marlous en Marc richten zich, naast de in- en verkoop, op de inhoudelijke invulling van de kantinebezetting. Janine stuurt namens het bestuur alle zaken rond de kantine aan.

2)      We hebben in de laatste bestuursvergadering besloten om vanaf komend zomerseizoen over te gaan tot alleen maar pinbetaling.

3)      We willen de kantinebezetting een duidelijk gezicht te geven en de kantine tot een nog gezelligere en vrolijkere ontmoetingsplaats te maken. Daartoe hebben we verschillende regelingen ingesteld, zie de bijlages.

 Sponsoring

1)      We hebben een taakgroep sponsoring kunnen samenstellen en het eerste overleg was afgelopen woensdag. Dennis en Erik nemen deel namens het bestuur. Daarnaast hebben Boudewijn, Nico (ter Haak) en Peter (Ros) zich aangemeld om mee te denken en te doen. We streven ernaar dit seizoen meerdere nieuwe sponsoren aan te trekken, waaronder zo mogelijk een hoofdsponsor.

2)      In de vergadering heeft Dennis de Club van 100 nog een keer toegelicht. Er is al een aardig begin gemaakt om de benodigde € 6000 voor de LED verlichting bij elkaar te krijgen. Uiteraard nog niet voldoende. De bijdragen van de leden blijven voorlopig onmisbaar, ook los van de aanschaf van de ledverlichting.

3)      Verder hebben we, achteraf gezien, verzuimd om de aanschaf van de LED verlichting formeel ter goedkeuring in stemming te brengen, wat volgens de statuten wel nodig is. En dus hebben we, om een aantal vliegen in een klap te slaan het volgende bedacht:

Extra (bijzondere) ledenvergadering

Vrijdagavond 27 maart aanstaande houden we een extra bijzondere ledenvergadering in onze kantine waarin:

 1. we goedkeuring vragen voor het sponsorplan t.b.v. de LED verlichting;
 2. we de stand van zaken rond de financiering van de verlichting bespreken en we je uitnodigen om mee te helpen om het bedrag bij elkaar te brengen.
 3. je eventueel je nog niet gemelde kantinedienst kunt invullen;
 4. je een AVIA- tankpas kunt krijgen waarmee je de clubkas (gratis) spekt door    het tanken bij een AVIA-tankstation;
 5. we in gezellige sfeer het zomerseizoen openen 😊

Komt allen!!!!! Meer nieuws volgt binnenkort.

Kortingsactie Libéma open 2020

Van 6 tot en met 14 juni 2020 vindt het jaarlijkse internationale grastoernooi van Rosmalen plaats, de Libéma Open 2020 (http://libema-open.nl/). Onze vereniging is clubpartner van het toernooi en daardoor kunnen onze leden (en anderen) met (minimaal) € 5 korting kaarten aanschaffen via een speciale link. Voor iedere verkochte kaart krijgt de vereniging ook € 5. Dus wil je internationale tennistoppers aan het werk zien en tegelijkertijd (gratis) de clubkas spekken? Aarzel niet en bestel je tickets via www.libema-open.nl/clubactie. Klik op de gewenste datum en vul bovenin de actiecode oghe-lo20 in. Zegt het voort en deel de link en kortingscode vooral ook met familie, vrienden etc.

Jantje Beton Collecte

Vorige week zijn er fanatieke lopers op pad gewest om te collecteren voor Jantje Beton. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor onze eigen vereniging. Voorgaande jaren deden de Hyksos, de voetbalvereniging en de tennisvereniging samen met deze collecte. Dit jaar liep de tennisvereniging alleen. Dit betekent dat de helft van de opbrengst naar TC ’t Oghe gaat. Vorig jaar was de opbrengst nog € 866,-, dit jaar is er maar liefst € 1010,77 opgehaald! Bedankt aan alle collecteerders en een ieder die wat in de bus heeft gestopt!

Bestuursvergaderingen

In de bestuursvergadering van dinsdagavond 25 februari jongstleden hebben we, naast allerlei praktische zaken, ook eens de bereikte successen van 2019 op een rijtje gezet. Daar werden we wel vrolijk zijn. We noemen:

 • Meer dynamiek, vernieuwing en verjonging in het bestuur en diverse commissies. 
 • Meer mensen actief binnen de vereniging
 • Een kleiner tekort dan begroot over 2019 en een realistisch uitzicht op een positief saldo over 2020. 
 • Een substantieel hogere kantineomzet.  
 • Terugkeer van de rammenavond.  
 • Het eerste toeristentoernooi.

Dat stemt toch wel tot tevredenheid. Als we met zijn allen actief blijven, gaan we ervoor zorgen dat we voortdurend stappen (soms klein dan weer groot) blijven zetten om de vereniging groeiend en bloeiend te houden.

Hieronder volgen de data van de komende bestuursvergaderingen. Schuif gerust als toehoorder aan of breng bespreekpunten in:

 • Eerstvolgende vergadering : maandag 23 maart
 • Vergaderdata 2020: Maandag 20 april, 18 mei, 22 juni, 24 augustus, 28 september, 26 oktober, 23 november.
 • 11 januari 2021,
 • ALV in februari 2021.

In de vergadering van 25 februari hebben we ook de aansturing vanuit het dagelijks bestuur bekeken en de taken verdeeld:

 • Erik (voorzitter): Algemene zaken, Toeristen, Promotie en communicatie  
 • Dennis (penningmeester): Financiële zaken, Sponsoring  
 • Janine (secretariaat): Secretariaat en administratie, Kantine, Onderhoud

Zo maar weer even.

Ik wens iedereen alvast een gezellig en sportief zomerseizoen. We hopen jullie vaak te zien op ons mooie park.

Sportieve groet, namens het bestuur,

Erik (van Vliet)

06-25051971

[email protected]

regelingen bardienst.pdf staffel bardienst.pdf

Nieuwscategorieën