ALV 16 maart 16.00 uur

06 maart 2019


Beste Oghers, 
 
In de bijlagen vinden jullie de agenda/uitnodiging en bijbehorende stukken ter voorbereiding van de ledenvergadering van zaterdag 16 maart a.s., om 16.00 u. in de kantine van ons park. 
Zoals ik al eerder meldde staan we voor een aantal belangrijke keuzes in het belang van onze vereniging en hebben we iedereen nodig om deze keuzes in concrete acties te vertalen en uit te voeren. 
 
In de vergadering zullen we enkele scenario's en de gevolgen daarvan schetsen. We hebben er als bestuur alle vertrouwen in dat het gaat lukken om de vereniging levensvatbaar en bloeiend te houden, maar er moet echt wel wat gebeuren. 
 
Ik verwacht en hoop op een grote opkomst. Laat weten als je echt verhinderd bent. 
 
Tot 16 maart, 16.00 u. 
 
Sportieve groet, namens het bestuur, 
 
Erik

Uitnodiging ALV 16 maart Financieel verslag 2018 Notulen ALV 10 maart 2018

Nieuwscategorieën