BestuurOnze vereniging kent een bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, voorzitter technische- en jeugdcommissie, coördinator kantine- en parkbeheer en de commissie sponsoring, P.R. en nieuwe leden. Zij komen meestal in de eerste week van elke maand bijeen. Zijn er zaken waarvan u denkt dat zij de aandacht van het bestuur verdienen, aarzel niet en neem contact op met een van de bestuursleden. De Algemene Ledenvergadering wordt tenminste eenmaal per jaar gehouden.  Naam Functie Telefoon E-mail  
Erik van Vliet Voorzitter 06-25051971 e-mail  
Janine Stramrood Secretaris 0224-581392 e-mail  
Dennis Ros Penningmeester 06-12836125 e-mail  
Janneke Vink Jeugdcommissie 06-51548831 e-mail  
Jan Schagen Kantine/Parkbeheer